"A to je ta krásná země,
země Česká, domov můj."

Hotel Hejtmanský dvůr
Cena od: 873 Kč os./noc
Hotel Astra
Cena od: 698 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že Bozkovské dolomitové jeskyně ukrývají Jezerní dóm – největší podzemní jezero v Čechách? Na jeho hladině se zrcadlí krápníková výzdoba celé jeskyně.Růžový sad

Největší sad růží v naší zemi. Roste a kvete tu přes 23 000 růžových keřů ve 200 odrůdách, včetně unikátní odrůdy Lidice. A nové keře stále přibývají. Vysazují je sem například novomanželé – poté, co si na tomto romantickém místě řeknou své „ano“.

Sad se rozkládá na ploše 3,5 ha mezi dřívějšími a nově založenými Lidicemi. Svažuje se na jih, směrem ke společnému hrobu popravených lidických mužů. Ale nejsou tu jenom růže. Půlkruhové pietní místo tvoří pískovcové plastiky znaků měst, zničených ve druhé světové válce. Uprostřed fontány stojí sousoší dvou dětí s holubicemi, nazvané „Mír“, od Karla Hladíka. Spousta laviček. Nad některými se na plůtcích pnou růže a na vzniklých sloupcích jsou umístěny reproduktory, z nichž se line podmanivá hudba.

Historie sadu

Podnět k založení růžového sadu přišel z Anglie. V roce 1954 tento nápad dostal spolek „Lidice budou žít“. Jeho předsedou byl Barnett Stross, poslanec britského parlamentu. Netrvalo dlouho a Anglie poslala do Lidic dar v podobě mnoha druhů růží od věhlasných pěstitelů. V roce 1955 byl sad založen, jeho návrh a vybudování bylo svěřeno akademickému architektovi F. Markovi. Mnoho zemí sem věnovalo své kolekce růží. Sochařská výzdoba vzešla z dovedných rukou prof. Stefana a akademického sochaře Hladíka. Sad byl slavnostně otevřen 19. června 1955.

Lidický sad byl několikrát pozměňován. Jeho dnešní podoba je výsledkem posledních úprav z let 2001 – 2002. Nejpůsobivější květy jsou umístěny ve středu sadu a na jižním svahu. Jednotlivé záhony jsou uspořádány tak, že při pohledu z výšky tvoří obrazce růží. Růže ale nejsou v prostoru umístěny jen podle barvy. Při jejich výsadbě byl brán zřetel také na jejich tvar, výšku vzrůstu, dobu květu či kontrast s pozadím.