"A to je ta krásná země,
země Česká, domov můj."

Hotel Hejtmanský dvůr
Cena od: 873 Kč os./noc
Hotel Astra
Cena od: 698 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že nedaleko hradu Houska leží Ďáblův kámen, na kterém prý odpočívali čertové? Podle pověstí se na hradě dodnes nachází brána do pekla.Muzeum multimediální expozice

Tři filmová plátna

Při návštěvě muzea v Lidicích nejprve vejdeme do kruhového kinosálu. Film je promítán na třech plátnech umístěných vedle sebe. Střídají se na nich obrazy světových událostí s obrázky běžného života lidí. Procházíme roky předválečnými až do osudného roku 1942. Práce na poli, T. G. Masaryk a první republika, fotografie lidického hasičského sboru, krach na burze v New Yorku, děti v lidické škole a pak – Hitler… Poté, co naše oči spočinou na závěrečném, panoramatickém obraze Lidic, vstoupíme do samotné expozice muzea.

Děsivý bunkr

Ocitáme se v jakémsi betonovém bunkru s labyrintem hrubě omítnutých zdí. Přímo proti nám stojí mohutná vrata z lidického kostela. Na velkou betonovou desku za nimi je promítnuta fotografie oltáře. Všude okolo virtuálního chrámu jsou obrazy, statické i pohyblivé, promítané na betonové desky labyrintu historie.

Druhá světová válka v kontextu obrazů již neexistujících lidí. Hukot bombardérů přehlušují dětmi odříkávané slabiky při výuce v lidické škole. Na betonovém valu jsou promítnuta těla postřílených lidických mužů. Drobné dobové fotografie v úzkých pruzích na stěnách. Předlouhá zeď a na ní vyrytá jména lidických obětí. Dětské hlasy, které čtou dopisy ze sběrného tábora…

V poslední části muzea se můžeme posadit. Díváme se na obrazovku a mluví k nám přeživší svědci té hrůzné lidické události. Staré ženy líčí své zážitky a utrpení.