"A to je ta krásná země,
země Česká, domov můj."

Hotel Hejtmanský dvůr
Cena od: 873 Kč os./noc
Hotel Astra
Cena od: 698 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že Pravčická brána v Českém Švýcarsku je největším skalním mostem v Evropě? Krom restaurace ve výletním zámečku Sokolí hnízdo je tu mnoho vyhlídek, z nichž je krásný rozhled do kraje.Galerie v Lidicích

Lidická sbírka

Na smutné pětadvacáté výročí vyhlazení Lidic inicioval Angličan Sir Barnett Stross hnutí „Lidice shell live“ – „Lidice musí žít“. Vyzval výtvarné umělce z mnoha zemí, aby darem svého díla uctili památku obyvatel této obce. Své umění věnovali do Lidické sbírky umělci z 29 zemí světa. Velkou a cennou částí je soubor děl 52 autorů z tehdejší Spolkové republiky Německo, který inicioval berlínský galerista René Block.

Vzhledem ke složité kulturní a politické situaci byla galerie s touto sbírkou slavnostně otevřena až v roce 2003. Je součástí Památníku Lidice.

Dnes sbírka obsahuje přes 400 uměleckých předmětů. V galerii uvidíme výtvarná díla od 92 autorů z celého světa. Ostatní díla jsou zabezpečena v depozitáři.

Dětská výstava

Již od konce 60. let 20. století se pravidelně v mnoha zemích světa koná soutěž a výstava k uctění památky nejen dětských obětí z Lidic, ale všech dětí, které zahynuly či trpěly ve válečných konfliktech.

Každoročně přichází na 15 000 výtvarných děl dětí z různých částí zeměkoule a odborná porota z nich vybírá exponáty pro hlavní výstavu. Jediná omezení prací je formát 60 x 50 cm a počet – každá škola se může pochlubit maximálně dvaceti pracemi.

Vyhlašovatelem a pořadatelem výstavy je Památník Lidice za podpory Ministerstva kultury, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České komise pro UNESCO. Výstava je po ukončení hlavní expozice instalována na mnoha místech u nás i v zahraničí.

Krátkodobé výstavy či akce

Galerie pořádá řadu krátkodobých výstav výtvarných umělců či fotografů, ale i děl spisovatelů, nebo tematicky zaměřené výstavy plakátů, známek aj. V zimním období se v galerii konají divadelní představení v rámci pásma „Lidické zimní večery“. Na zahradě Lidické galerie probíhá v červnu folkový festival a v září festival Loučení s létem. Na pietním území se pořádají přehlídky dětských pěveckých sborů.